جراحی ارتوپدی اطفال

با توجه به گستردگی فاکتورهای تاثیر گذار بر شاخه ی ارتوپدی این نیاز به وجود آمد که این شاخه از پزشکی، به زیر شاخه های متنوعی تقسیم شود تا پزشکان بتوانند با دقت بیشتری به اختلالاتحرکتی بیماران بپردازند. یکی از مهمترین زیر شاخه های ارتوپدی، ارتوپدی اطفال می باشد که در آن بیماری های مربوط به مفاصل و استخوان های کودکان و نوزادان مورد بررسی و درمان قرار می گیرد.