دکتر حسن قندهاری

دکتر حسن قندهاری در سال ۱۳۵۳ در مشهد به دنیا آمد و پس از گذراندن دوره پزشکی عمومی به عنوان نفر اول دانشکده در سال ۱۳۷۸ فارغ التحصیل شد و لذا به صورت مستقیم به دوره تخصص راه یافت و در سال ۱۳۸۲ در دوره تخصصی فارغ التحصیل شد و سپس جهت گذراندن طرح به استان کردستان رفت و بلافاصله پس از آن در رشته فوق تخصصی جراحی ستون فقرات پذیرفته شد .
پس از اتمام دوره فلوشیپ جهت دوره های تکمیلی نوین به کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا رفت. و پس از بازگشت از خرداد ماه ۱۳۸۶ به عضویت هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران درآمد و ا کنون عضو هیئت علمی این دانشگاه با رتبه علمی دانشیار می باشد.

دوره های تکمیلی
۱٫جراحی های جدید ستون فقرات اطفال فرانسه تحت نظر Dr.vita
۲٫جراحی آندوسکپی دیسک و ستون فقرات فرانسه تحت نظر Dr.destandeu
۳٫جراحی توراکوسکوپی ستون فقرات آلمان تحت نظر Dr.roseithal
۴٫جراحی های پیچیده تومورهای ستون فقرات ایتالیا تحت نظر Dr.borini
۵٫روش های کمتر تهاجمی ستون فقرات اتریش تحت نظر Dr.rishter
۶٫روش های کمتر تهاجمی ستون فقرات بلژیک تحت نظر Dr.jane