جراحی شانه

آرتروسکوپی روشی است که جراحان ارتوپد از آن برای مشاهده، تشخیص و ترمیم مشکلات درون یک مفصل استفاده می‌کنند. کلمه‌ی آرتروسکوپی از دو واژه‌ی یونانی “آرترو” به معنی مفصل و “اسکوپین” به معنی نگاه کردن ساخته‌شده و معنی تحت‌اللفظی آن به‌صورت “نگاه کردن به درون مفصل” می‌باشد.

در طول آرتروسکوپی شانه، جراح شما یک دوربین کوچک به نام آرتروسکوپ را به درون مفصل شانه وارد می‌کند. این دوربین تصاویر را بر روی یک صفحه‌ی نمایش نشان داده و جراح شما از این تصاویر برای هدایت ابزار بسیار کوچک جراحی استفاده می‌کند. به دلیل کوچک و باریک بودن آرتروسکوپ و ابزار جراحی استفاده‌شده، جراح شما می‌تواند از برش‌های بسیار کوچک‌تری نسبت به جراحی باز معمولی استفاده کند. این کار موجب کمتر شدن درد برای بیمار، کاهش مدت‌زمان موردنیاز برای بهبودی و برگشت سریع‌تر به فعالیت‌های عادی می‌شود.

شانه یکی از مفاصل پیچیده در بدن انسان است که بیش از هر مفصل دیگری در بدن، توانایی حرکت کردن دارد. این مفصل از سه استخوان ساخته شده است: استخوان بازو، استخوان کتف و استخوان ترقوه.

گوی و کاسه. سر استخوان بازو، درون یک حفره‌ی کاسه‌مانند در استخوان کتف قرار می‌گیرد. به این کاسه حفره‌ی گلنوئید می‌گویند. یک بافت لغزنده به نام غضروف مفصلی، سطح این گوی و کاسه را می‌پوشاند. این بافت دارای سطحی صاف و بدون اصطکاک می‌باشد که به حرکت آسان استخوان‌ها بر روی یکدیگر کمک می‌کند.

دور حفره‌ی گلنوئید توسط یک غضروف مستحکم به نام لابروم پوشیده شده است. لابروم مانند یک واشر در دور کاسه‌ی مفصل عمل کرده و به پایداری آن کمک می‌کند.

کپسول مفصل شانه. مفصل شانه توسط بافت‌های بند مانندی به نام رباط احاطه شده است. این رباط‌ها کپسولی را تشکیل می‌دهند که مفصل را در جای خود نگه می‌دارد. سطح داخلی کپسول توسط غشای نازکی به نام سینوویال پوشیده شده است. این غشا مایع سینوویال را ترشح می‌کند که وظیفه‌ی روان کاری درون مفصل را بر عهده دارد.

روتاتور کاف. چهار تاندون مفصل شانه را احاطه کرده و کمک می‌کنند تا استخوان بازو درون مفصل شانه ثابت بماند. این تاندون‌ها روتاتور کاف نام دارند. روتاتور کاف سر استخوان بازو را پوشش داده و آن را به استخوان کتف متصل می‌کند.

بورس. بین روتاتور کاف و استخوان سر شانه (آکرومیون) یک کیسه‌ی روان کننده به نام بورس وجود دارد. بورس به روان حرکت کردن تاندون‌های روتاتور کاف به هنگام تکان دادن دست کمک می‌کند.

مشاهده کامل فیلم آرتروسکوپی شانه توسط دکتر محمد نصیر نادری