درباره ارتوتیم

گروه ارتوتیم ، تعدادی از ارتوپدهای فعال در زمینه های مختلف جراحی ارتوپدی هستند که در زمینه کاری مربوطه مهارت بالا داشته و معتقد به همفکری و مشاوره  برای ارایه بهترین خدمت به بیماران می باشند.

.