جراحی تومور

تومور، یک توده بافتی است که در اثر رشد نا به هنجار و غیر قابل کنترل دسته‌ای از سلول‌ها به وجود می‌آید. وقتی این توده بافتی در استخوان باشد، به آن تومور استخوان می‌گویند. در اثر رشد تومور، استخوان با بافتی جایگزین می‌شود که باعث تضعیف استخوان می‌گردد و موجبات شکسته شدن استخوان را فراهم می‌کند. رشد نا به هنجار استخوان می‌تواند خوش خیم یا بدخیم باشد.

اکثر تومورهای استخوانی غیرسرطانی هستند. به این تومورها، خوش خیم (Benign Tumor) می‌گویند. تومورهای خوش خیم معمولاً کشنده نیستند. سلول‌های تومورهای خوش خیم خاصیت تهاجمی نداشته و در جای خود ثابت می‌مانند.

تومورهای بدخیم استخوان میتوانند در صورتی که درمان مناسب نشوند ماهیت پیشرونده به خود بگیرند و جان بیمار را در معرض خطر قرار دهند.

بعلاوه استخوانها یکی از محل هی شایع متاستاز تومورهای بدخیم ارگاهای دیگر بدن ( مانند تومور های کلیه , ریه , و تومور های پستان ) می باشد .

جراحی تومور های استخوان با توجه به پیچیدگی های تکنیکی آن , امروزه به یکی از فلوشیپ های تخصصی ارتوپدی تبدیل شده است.