چرا ارتوتیم

گروه ارتوتیم ، تعدادی از ارتوپدهای فعال در زمینه های مختلف جراحی ارتوپدی هستند که در زمینه کاری مربوطه مهارت بالا داشته و معتقد به همفکری و مشاوره  برای ارایه بهترین خدمت به بیماران می باشند.

با توجه پیشرفت وسایل و تکنیکهای جراحی بخصوص در زمینه  عمل های ارتوپدی و جراحی های بسته و کم تهاجمی , جراحان فوق سعی کرده اند که در این زمینه پیشقدم بوده و با تکنیک های جدید مداوای بیماران را به بهترین نحو ممکن و با کمترین عارضه انجام بدهند.

اساس تشکیل این گروه برای تبادل نظر و همفکری و ارجاع بیمار به جراح ارتوپد خبره در زمینه کاری مربوطه می باشد , مطمینا چنین ایده ای به نفع درمان بیمار به بهترین وجه ممکن می باشد.