ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﺎ

آناتومی مچ پا
قبل از پرداختن به آرتروسکوپی مچ پا با آناتومی مچ پا آشنا میشویم. مفصل مچ پا ، از سه استخوان تالوس (استخوان قاپ)، تیبیا (استخوان درشت نی) و فیبولا (استخوان نازک نی) تشکیل شده است. در قسمت پایین استخوان های درشت نی و نازک نی ، استخوان قاپ یا همان تالوس قرار گرفته است و قسمت پایینی استخوان تالوس بر روی استخوان پاشنه می باشد.

رباط ها، باندهای بافتی سفتی هستندکه ارتباط استخوان ها را با هم برقرار می کنند. سه رباط تالو فیبولار جلویی ، کلکنئو فیبولار و تالو فیبولار عقبی مجموعه رباط های جانبی را تشکیل می دهند.

پیچ خوردگی یا آسیب دیدگی مچ پا، معمولا شامل دو رباط تالو فیبولار جلویی و کلکنئو فیبولار است.

درطرف دیگر مفصل مچ پا (سمت داخلی) رباط دیگری به نام رباط دلتوئید است. این رباط خود به تنهایی پاره نمیشود اما زمانی که مج پا میشکند و آسیب میبیند این رباط پاره میشود.

مفصل مچ پا با توده آبکی محکمی به نام کپسول مفصلی پوشیده شده است. این کپسول توسط رباط ها، ارتباط بافت همبند و بافت سینوویال را برقرار می سازد. هنگامی که کپسول مفصلی با محلول نمک استریل شده پر میشود،جراح می تواند آرتروسکوپ را درون آن فرو ببرد سپس چراغ دوربین را روشن میکند و درون مفصل را می ببیند.